Σχολική Μελέτη

Το Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων «ΛΟΓΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ» είναι κοντά σας και με τμήματα σχολικής μελέτης για μαθητές δημοτικού.  Στόχος μας είναι η στήριξη των παιδιών στο καθημερινό σχολικό διάβασμα και στην προσπάθεια τους να ανταπεξέλθουν χωρίς άγχος στις απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας, ενισχύοντας τις γνώσεις τους, την αυτοπεποίθηση τους και την αυτονομία τους στο διάβασμα.

Αυτό επιτυγχάνεται με

-Προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας,

-Επαναλήψεις και εμπέδωση των γνώσεων,

-Συμπληρωματικές ασκήσεις

-Διενέργεια επαναληπτικών τεστ.

-4μελή τμήματα

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μελέτη να γίνεται οργανωμένα και αποδοτικά, χωρίς περισπασμούς από άλλες δραστηριότητες και το παιδί να είναι πλήρως διαβασμένο για το σχολείο και να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο .